Sortiment

IP nebo analogový kamerový systém?

Zvolit systém na starším analogovém standardu s jednodušší konfigurací, nebo zvolit kamerový systém typu IP, využívající spojení kamer a nahrávacího zařízení přes počítačovou síť? Podíváme se na tuto volbu z několika hledisek, která vám jistě pomohou při Vašem výběru:

-Oba systémy umožnují spojení přes televizi, počítač či telefon
-IP kamery mají výrazně kvalitnější obraz – lépe rozeznáte detaily
-Úhly záběru mohou být u obou typů stejné
-IP systém může stejný prostor ochránit při menším počtu kamer
-Analogový systém má jednodušší nastavení systému
-Analogový systém je stále ještě levnější
-Záznamy z analogových kamer potřebují méně místa na pevném disku rekordéru
-Volíte-li profesionální instalaci, bude pro vás pravděpodobně výhodnější vybrat si IP kamerový systém pro větší uživatelské pohodlí a kvalitu obrazu.

 

Pohled z hlediska uživatele
Jak budete kamerový systém využívat?

Spousta zákazníků si myslí, že použití analogového kamerového systému neumožňuje využívání moderních přístupů k obrazu z kamer, jako je přístup z mobilního telefonu či přes internet pomocí počítače. Není to pravda, neboť posledních několik let nabízí tyto funkce i veškerá nahrávací zařízení – rekordéry – používané v analogových systémech. Rozdělení na IP a analogové systémy označuje skutečně pouze typ spojení mezi kamerami a samotným rekordérem. Analogové systémy nabízí také nižší cenu, i když tento rozdíl se stále více stírá. U analogových systémů je také jednodušší výměna kamery při její případné poruše, protože veškerá nastavení se provádí pouze na straně rekordéru.

IP kamerové systémy naproti tomu nabízí výrazně vyšší rozlišení kvality obrazu až do plného HDTV. Díky tomu je v některých případech možné použít pouze jednu kameru v místě, kde by analogový systém vyžadoval kamery dvě. Díky výrazně vyššímu množství obrazových informací je u IP HDTV systému možné rozeznat případného narušitele střeženého prostoru na znatelně vyšší vzdálenost.

Rozdíl v kvalitě obrazu je přibližně takový, jako rozdíl mezi běžnou a moderní HDTV televizí při vysílání s vysokým rozlišením. Nevýhodou takto kvalitního záznamu je samozřejmě vyšší náročnost na množství uložených dat, a tedy velikost instalovaného pevného disku v rekordéru.

Pohled z hlediska instalace

Kabeláž - Analogové systémy využívají hvězdicové instalace kabeláže. To znamená, že od každé kamery k rekordéru vede vždy jeden kabel pro přenos videosignálu. Dále je třeba každé kameře zajistit napájení 12V. Toto napájení je možné vést společně s videosignálem pomocí speciálních kabelů a redukcí (více se dozvíte v sekci Analogové systémy). Také je možné použít samostatný napájecí zdroj (napojení na 230V) pro každou kameru samostatně. To však vyžaduje volnou elektrickou zásuvku 230V v blízkost místa instalace kamery. Všeobecně se toto řešení příliš nedoporučuje, protože znemožňuje případnou instalaci záložního centrálního napájení pro celý kamerový systém pro případ odpojení proudu např. narušitelem.

Nastavení - analogového kamerového systému spočívá v podstatě pouze v nastavení samotného rekordéru, a v porovnání s nastavením IP systému je výrazně jednodušší. Většina systémů dokonce funguje okamžitě po zapojení do zásuvky. Pokud zákazník vyžaduje pouze běžný záznam obrazu do časové smyčky, nemusí žádné parametry rekordéru měnit.

IP systémy využívají spojení pomocí počítačové sítě mezi jednotlivými kamerami a rekordérem. To znamená, že kamkoliv do nově zřízené nebo již instalované počítačové sítě lze připojit kameru a stejně tak i rekordér. Není tedy vždy nutné instalovat nový kabel od každé kamery přímo k rekordéru, protože se využívá již existující infrastruktura počítačové sítě. V takovém případě je však vždy třeba brát v úvahu skutečnost, že každá IP HDTV kamera trvale přenáší na rekordér velké množství dat a touto zátěží se může snížit celková prostupnost počítačové sítě. Samozřejmě, kromě instalace nové kabeláže existují i jiná, sofistikovanější řešení tohoto problému, jako jsou virtuální sítě či prioritizace paketů. Tyto speciální techniky již překračují rámec tohoto článku.

Napájení - Z hlediska napájení je situace podobná jako u kamerových systémů analogových. Každou kameru je možné napájet samostatně napájecím zdrojem v místě instalace, nebo pomocí redukcí vzdáleně po kabelu. V nabídce IP kamer najdete však také typy, které již pro napájení po datovém kabelu nevyžadují na straně kamer žádné speciální příslušenství. Tyto kamery se označují jako PoE (Power over Ethernet) kamery.

Konfigurace - Konfigurace IP kamerového systému je v porovnání s analogovou variantou složitější. Je třeba nastavit nejen rekordér, ale i každou kameru samostatně, aby se správně identifikovala v síti a rekordér ji byl schopen nalézt. Pokud nemáte alespoň základní znalosti v oblasti počítačových sítí, bude pro vás konfigurace IP systému pravděpodobně velkým problémem. Naše technická podpora vám samozřejmě může poradit s parametrem, který Vám není jasný, případně provést vzdálenou konfiguraci systému (placená služba). Přesto v případě, že si zvolíte IP kamerový systém, doporučujeme znovu zvážit možnost kompletní instalace na klíč.

Pokud se rozhodnete pro IP kamerový systém, věnujte prosím pozornost článku „Kompatibilita“. Ne každá IP kamera je totiž schopna pracovat s každým nahrávacím zařízením a je třeba komponenty pečlivě vybrat.

©2024 Zabel zabezbečení-elektroinstalace s.r.o