Sortiment

Kamerové systémy

 

Nejprve je vhodné si ujasnit, co od kamerového systému očekáváte. V případě rodinného domku se nejspíše jedná o ochranu před nežádoucí návštěvou, tedy především o dohled nad zahradou a oplocením. V případě zabezpečení komerčních objektů přichází do úvahy i kontrola vnitřní části objektu, např. dohled nad výrobou, prodejem či pohybem osob.

Půdorys s označením problematických míst - nejlepší variantou je vždy nakreslit si jednoduchý půdorys pozemku s objektem či interiérem a vyznačit místa, která budete potřebovat mít pod dohledem. Pokud to bude možné, udělejte si z tohoto nákresu několik kopií. Pokud nemáte k dispozici stavební plány pozemku, může být dobrým základem pro náčrtek satelitní nebo letecká fotografie. Tu můžete získat na veřejných mapových serverech na internetu – maps.google.com nebo mapy.cz.


Návrh umístění kamer

Kamery se zakreslují formou trojúhelníku, označujícího úhel jejich záběru. Již v tuto chvíli je dobré vědět, že běžná kamera má úhel záběru v rozsahu cca 20-90°, a že tedy žádný z trojúhelníků nebude mít úhel větší.

 

Pro umístění kamer volte taková místa, kde je lze snadno namontovat. Ideální jsou střešní trámy, podbití střechy či přímo zdi objektu. Kamery se instalují do takové výšky, aby je nebylo možno odmontovat či poškodit bez použití pomůcek. Zpravidla se jedná o výšku 2.5 – 3.5 metru.

Pokud si nejste svým návrhem jisti, doporučujeme kontaktovat naši technickou podporu na info@zabel.cz či telefonu 773 23 93 63 . Po dohodě jim zašlete připravený zákres s označením problematických míst, doplněný například fotografií objektu. Naši technici vám návrh zpracují.


 

©2024 Zabel zabezbečení-elektroinstalace s.r.o