Sortiment

Jak nastavi IP adresu v kameře

Nastavení IP adresy v kameře

IP kamera je dalším počítačem ve Vaší síti a musí mít tudíž svojí IP adresu a masku subsítě. Každý výrobce dodává ke své kameře software pro PC, který umožňuje kameře nějakou adresu přiřadit. Po prvním připojení do sítě se všechny kamery nechovají stejně, závisí na tom, jakou výbavu jim výrobce dal do vínku. Nejhorší situace je v případě, že je adresa výrobcem nastavena natvrdo a tudíž ve vaší síti nemusí být po prvním připojení vůbec viditelná popřípadě může kolidovat se stávajícím zařízením. V lepším případě je adresa dána kameře vaším DHCP serverem v síti a kamera je rozpoznána.

Pokud nic nepomáhá a kamera není stále dodávaným software viditelná, doporučujeme následující postup. Nejprve si poznamenejte IP adresu a její submasku, kterou chcete kameře nastavit. Spusťte počítač (notebook), nepřipojujte ho do počítačové sítě. Propojte ho přímo s kamerou pomocí křížového patchkabelu. Nastavte alternativní konfiguraci počítačové sítě ( Ovládací panely / Síťová připojení / Upravit nastavení tohoto připojení / Internet Protocol (TCP/IP) / Vlastnosti / Alternativní konfigurace) podle toho, jakou adresu kamera bude mít v síti bez DHCP serveru. To se dozvíte v manuálu výrobce. Pokud bude mít kamera výchozí adresu 192.168.1.1 a submasku 255.255.255.0 nastavte alternativní konfiguraci na počítači třeba na adresu 192.168.1.200 a submasku na 255.255.255.0. Po zadání odklikněte OK a zkontrolujte v Síťových připojeních, zda-li je adresa z této alternativní konfigurace nastavená. Stačí pouze vybrat připojení a v levé části okna dole by se měla objevit Vámi zadaná adresa, submaska a text Alternativní konfigurace. Teď už zbývá jen spustit internet explorer, zadat adresu kamery, tj. v našem případě 192.168.1.1 a měla by se zobrazit vstupní webová stránka kamery. Některé kamery vyžadují zadání výchozího hesla, které se od výrobce liší. Konkrétní výchozí hesla najdete níže u popisu nastavení IP adres pro jednotlivé kamery. Na těchto webových stránkách můžete nyní změnit IP adresu a submasku kamery, podle toho, co jste si poznamenali na počátku. Uložte nové nastavení, odpojte kameru od počítače. Počítač a kameru připojte do sítě a kamera bude fungovat na nové adrese. POZOR! Někteří výrobci mají v nastavení políčko "Reset IP adress at next boot", toto políčko nesmí být zaškrtnuté, protože jinak se kameře opět přiřadí původní IP adresa a celý proces budete muset opakovat znovu.

©2024 Zabel zabezbečení-elektroinstalace s.r.o